Call center: +7 (727) 356-96-00
KAZ

Тарифтер

Заңды тұлғаларға көрсететілетін қызметтердің тарифтері:

  1. Ұсынылатын қызметтер тізімі Қазақстан Республикасының заңдарының, ҚР ҰБ нормативтік актілерінің талаптарына толығымен сәйкес келеді.
  2. Барлық пошталық, телеграфтық, телекстік, телефондық және басқа да шығындар, егерде тариф болмаса, қосымша іс жүзіндегі бағасы бойынша алынады.
  3. Клиенттердің валютадағы тапсырмаларын орындау бойынша үшінші банктерге көрсететін Банк шығындары ақшаны жіберуші есебінен іс жүзіндегі бағасы бойынша өтеледі.
  4. Егерде клиенттердің тапсырмасын орындау бойынша Банктің қызметінің бағасы аталмыш тарифпен анықталмаса немесе тапсырма қосымша жұмыс немесе ерекше жауапкершілікті талап етпесе, банк өзінің жеке шығындарын негізге ала отырып, комиссиялық сыйақының мөлшерін анықтайды.
  5. Тапсырманы жойған жағдайда төленген комиссия кері қайтарылмайды.
  6. Комиссияны төлеу клиенттің ұйғарымымен теңгемен немесе валютамен төленеді. Комиссияны валютамен төлеген жағдайда, банк банк бағамы бойынша айырбастау жасайды, айырбастау үшін комиссия алынбайды.
  7. Енгізілгенге дейін 10 күнтізбелік күн  бұрын Операциялық залда Клиентке көпшілік хабарланған өзгерістер және толықтырулар тарифке енгізілуі мүмкін.

«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ-ның Жеке тұлғаларға арналған тарифтері.

жаңа тарифтер

Корпоративтік философиясы «Шинхан қаржылық тобының барлық бөлімшелері орындауға қабылданған «Shinhan Way» корпоративтік философиясына сәйкес жасалған.

«Шинхан Банк Қазахстан» АҚ Стратегиясы ең көшбасшы және ең сенімді банктердің, ғаламдық қаржылық дағдарыс салдарына қарамастан замануи қаржылық қызметтің жетекшісі позициясын алудан тұрады.

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕР
ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ
Қолма-қол ақша Ақшасыз есеп айырысу
USD 380.00 379.50
EUR 416.00 415.00
RUR 5.60 5.60
Қолма-қол ақша Ақшасыз есеп айырысу
USD 383.00 383.50
EUR 422.00 423.00
RUR 5.81 5.81
Валютаны айырбастау
Операция түрі
Сатып алу
Сатып алу
Сату
USD
USD
EUR
RUR
Ағымдағы бағам
KZT-гі операция сомасы
Валютадағы сома
USD